Vital Voices Club

Wierzymy w siłę mentoringu, networkingu, wspierania się i wzajemnej wymiany doświadczeń. Na wzór globalnych liderek chcemy mieć wpływ na zwiększenie udziału kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym w Polsce.  Właśnie dlatego stworzyłyśmy Klub Vital Voices Poland, który jest platformą rozwijania kobiecego przywództwa, mentoringu, a przede wszystkim dobrej  energii.

Klub Vital Voices to grono liderek, mentorek i kobiet gotowych zainwestować w rozwój nie tylko swój własny, ale też innych kobiet. Klub Vital Voices skupia mentorki i mentees, przedstawicielki partnerów biznesowych Vital Voices  oraz panie aspirujące do roli mentorek.

Zapraszamy do Klubu Vital Voices Club osoby, które poza aktywnością zawodową gotowe są dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać inne kobiety w zmienianiu świata na lepszy, Klub Vital Voices jest otwarty zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

VITAL VOICES CLUB to:

  • możliwość bezpłatnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Vital Voices
  • możliwość uczestniczenia w spotkaniach organizowanych dzięki Partnerstwu Vital Voices z innymi organizacjami/instytucjami
  • otrzymywanie informacji o wydarzeniach, inicjatywach i spotkaniach przez cały rok
  • możliwość uzyskania statusu mentorki w Global Mentoring Walk oraz programach mentoringowych Vital Voices Poland


COVID 19 – Informacja organizacyjna

Pragniemy poinformować wszystkie osoby zainteresowane działalnością Vital Voices  i ofertą Klubu o czasowym zawieszeniu spotkań. Jedną z kluczowych wartości propagowanych przez Klub jest bezpośredni kontakt dający możliwość networkingu i swobodnego przepływu informacji. W chwili obecnej, mając na względzie komfort i bezpieczeństwo osób zainteresowanych, jesteśmy zmuszone przesunąć w czasie planowaną, nową odsłonę Klubu Vital Voices, zakładającą spotkania w dotychczasowej formule osobistej. W to miejsce zaproponujemy formułę sesji on-line, która pozwoli nam wspólnie przejść przez czas ograniczeń do chwili, kiedy zniesione zostaną ograniczenia w organizacji spotkań.

Informacje o wydarzeniach pojawiają się w aktualnościach na naszej stronie i na profilu FB oraz LinkedIn.