Mentor

Piotr Przybysz

Doświadczony manager specjalizujący się w budowaniu międzynarodowych struktur i zarządzaniu zespołami ds. zakupów i nieruchomości. W MetLife pracuje od 1997 roku. Zdobył ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami ds. zakupów i nieruchomości na stanowiskach w Polsce i odpowiadając za kraje Europy Środkowej i Południowej. Od stycznia 2016 r. Odpowiedzialny za 26 krajów w regionie w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Ma tytuł magistra i inżyniera Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest także absolwentem programu MBA Instytutu Ekonomii Polskiej Akademii Nauk. Jego największe osiągnięcia obejmują standaryzację procesów zakupowych i ocenę ryzyka w oparciu o jedną procedurę i system zakupów w 26 krajach, a także zbudowanie wielofunkcyjnego, międzykulturowego, wydajnego zespołu. Prywatnie miłośnik wycieczek motocyklowych, sportu, podróży i poznawania obcych kultur.

Experienced manager specialized in building international structures and managing Procurement and Real Estate teams. He has worked for MetLife since 1997. He gained over 20 years of experience in building and managing Procurement and Real Estate teams in positions in Poland and being responsible for the countries of Central and Southern Europe. From January 2016 responsible for 26 countries in the region in Europe, Africa and the Middle East. He has a master’s degree and an engineer’s degree of the Warsaw University of Life Sciences. He is also a graduate of the MBA program of the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences. The biggest achievements include the standardization of purchasing processes and risk assessment based on a single procedure and purchasing system in 26 countries, and the build of a cross-functional, intercultural, efficient team. In private, he is an enthusiast of motorcycle trips, sports, traveling and learning about foreign cultures.