Mentor

Patryk Nowakowski

Patryk Nowakowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunku Informatyka i Ekonometria. Jest ekspertem w dziedzinie rozwoju systemów informatycznych i usług w branży finansowej. Od 2002 związany zawodowo z Bankiem Zachodnim WBK, gdzie zajmował się rozwojem systemów analizy ryzyka rynkowego. W latach 2004 – 2008 pracował w Szwajcarii jako inżynier ds. hurtowni danych oraz dyrektor odpowiedzialny za rozwój systemów analizy danych w UBS oraz Credit Suisse. Od 2008 ponownie podjął współpracę z Bankiem Zachodnim WBK, w którym pełnił funkcję dyrektora Centrum Kompetencyjnego Zarządzania Informacją, odpowiedzialnego za rozwój hurtowni danych oraz  dyrektora Obszaru Rozwoju Systemów, odpowiedzialnego za wdrażanie rozwiązań budujących ofertę produktową oraz usługi banku. W latach 2016 -2019 pełnił obowiązki CIO w Santander Bank Polska S.A. W czerwcu 2019 roku został nominowany  na członka zarządu  w Santander Bank Polska S.A.  zarządzającego Pionem Transformacji Cyfrowej w którego skład wchodzi IT i Operacje. Jego zainteresowania dotyczą rozwoju usług elektronicznych, systemów analizy danych oraz wdrażania innowacji technologicznych.