Mentor

OLGA BRZEZIŃSKA – Prezeska Fundacji Miasto Literatury, Dyrektor Programowa Festiwalu Miłosza i Dni Tranströmerowskich. Menedżerka i promotorka kultury, kulturoznawczyni, nauczyciel akademicki, absolwentka Leadership Academy for Poland, laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie zarządzania i wspierania kadr kultury.

Pomysłodawczyni, współtwórczyni i producentka wielu wydarzeń literackich, muzycznych, teatralnych oraz programów edukacyjnych. Współtworzy wielodyscyplinarne projekty kulturalne, m.in. Festiwal Miłosza – najważniejszy międzynarodowy festiwal poetycki w Polsce, Dni Tranströmerowskie – festiwal literacko-muzyczny organizowany w dwóch miastach kreatywnych UNESCO – Krakowie i Katowicach, pionierski program wsparcia działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych “Krakowskie Księgarnie na Medal”, prowadzony przez Fundację Miasto Literatury od 2016 r. Członkini zespołów przygotowujących strategie dla kultury na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.