Mentor

Oksana Staniszewska

Oksana rozpoczęła swoją karierę w AmRest w 2006 roku jako menedżer restauracji multibrand dla Pizza Hut i KFC. W kolejnych latach pełniła różne role w organizacji. W 2012 r. Oksana objęła funkcję dyrektora ds. Zasobów ludzkich na rynku rosyjskim, a wkrótce potem została dyrektorem administracyjnym i dyrektorem operacyjnym (w oddziale rosyjskim). Obecnie Oksana pełni funkcję Chief People Officer, wykorzystując potencjał ludzi i rozwijając zdolności przywódcze AmRest. Oksana jest praktykiem MBTI (Myers Briggs Type Indicator) i trenerem ICC (International Coaching Community). Jej dorobek w zakresie doradztwa personalnego i coachingu dla kadry kierowniczej obejmuje międzynarodowe firmy takie jak: Google, Avon, Motorola i inne.

Oksana started her career at AmRest in 2006 as Assistant Manager for multi-brand restaurant, Pizza Hut and KFC. In next years she played various roles in the organization. In 2012, Oksana took up the role of HR Director in the Russian market and soon after that, she became Chief Administrative Officer and Chief Operational Officer (also in Russia division). Currently, Oksana plays the role of Chief People Officer leveraging people potential and developing leadership capability of AmRest. Oksana is MBTI (Myers Briggs Type Indicator) practitioner and ICC (International Coaching Community) coach. Her track record of HR consultancy and executive coaching expands to international companies like: Google, Avon, Motorola and others.