Mentor

Marynika Woroszylska-Sapieha

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Sanofi-Aventis
Marynika Woroszylska-Sapieha ukończyła Warszawską Akademię Medyczną. Przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Kardiologii w Aninie w zespole, który jako pierwszy w Polsce wprowadził wiele nowych technik w kardiologii interwencyjnej i była jedną z nielicznych, nie tylko w naszym kraju, kobiet w tej specjalności.
W 1994 roku przeszła do przemysłu farmaceutycznego, najpierw do firmy polskiej, w której stworzyła strukturę marketingu i sprzedaży, a następnie, w wyniku joint-venture, do międzynarodowego koncernu Sanofi.
Po stażu w angielskiej filii i kursach zarządzania w INSEAD w Fontainebleau objęła stanowisko szefa biznes unitu w polskim oddziale Sanofi-Synthelabo. Od 1 lipca 2003 do grudnia 2004 dyrektor generalny Sanofi-Synthelabo w Polsce. Po powołaniu do życia Grupy Sanofi-Aventis, powstałej w sierpniu 2004 roku w wyniku fuzji koncernów Sanofi-Synthelabo i Aventis Pharma, od 1 stycznia 2005 piastuje stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Marynika Woroszylska-Sapieha była wieloletnim członkiem zarządu Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych (polski oddział EFPIA) i później – po zmianie statutu przez Stowarzyszenie, które przyjęło nazwę INFARMA – prowadziła wielokierunkowe działania prowadzące do przestrzegania kodeksu etyki, dyrektywy przejrzystości, ochrony praw intelektualnych oraz promocji innowacyjności w Polsce. Obecnie pełni funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Stowarzyszenia. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Banku BZWBK.
Podczas całej swojej działalności zawodowej potrafiła połączyć priorytety biznesu z pomocą na rzecz potrzebujących, chorych i osamotnionych. Wspierała stowarzyszenia pacjentów, domy dziecka i liczne fundacje. Była i jest orędownikiem umacniania współpracy pomiędzy Francją i Polską w dziedzinie propagowania nauki, innowacji, kultury i pomocy potrzebującym. W roku 2008 została uhonorowana najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez władze Francji – Orderem Kawalera Legii Honorowej. Marynika Woroszylska-Sapieha ma dorosłego syna, pasjonuje się muzyką klasyczną, operą i historią, zwłaszcza biografiami wybitnych ludzi.