Mentor

Marek Metrycki

Marek jest Partnerem Zarządzającym polskiego biura Deloitte i członkiem ExCo Deloitte Central Europe. Marek pracuje w Deloitte od ponad 20 lat, objął funkcję Deloitte Polska w czerwcu 2008 roku. W trakcie swojej kariery doradzał wielu dużym polskim i międzynarodowym firmom z różnych sektorów przemysłu, w tym energetyki, nieruchomości, telekomunikacji, farmacji, towary konsumpcyjne lub wydawnictwa i reklama. Ma doświadczenie w kwestiach prawnych i podatkowych, projektach restrukturyzacyjnych, kwestiach zgodności, a także inwestycjach.
Marek aktywnie angażuje się w szereg społecznych programów non-profit, np. jest członkiem Rady Doradczej Leadership Academy for Poland, apolitycznej i bezstronnej inicjatywy dążącej do rozwoju dobrego przywództwa w Polsce. Jest także aktywnym zwolennikiem zmian w edukacji w kierunku bardziej elastycznego i zorientowanego na przyszłość systemu.
Marek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest ekspertem prawnym i certyfikowanym doradcą podatkowym. Jest żonaty i ma troje dzieci. Jego zainteresowania obejmują literaturę, żeglarstwo i fotografię. Jest także entuzjastą brydża i pasjonuje się tenisem.

 

Marek Metrycki took up the role of Managing Partner of Deloitte Poland in June 2008. Prior to this, he served as the Partner in Charge of Tax services since 2002.

Marek has been with Deloitte for over 18 years. During this time, he advised many large Polish companies and multinational corporations. He used his comprehensive experience to support multiple clients across a wide range of industry sectors including energy, real estate, telecommunication, pharmaceuticals, consumer goods or publishing and advertising. He served them with expertise in legal and tax matters, restructuring projects, compliance issues as well as investments.

As Managing Partner of Deloitte Poland, Marek leads the organization towards the goal of becoming the undisputed leader in professional services. With this aim in mind, Deloitte Poland serves its clients with quality and distinction, offers great development opportunities for top talents, contributes to the society and sets the new professional standards delivering innovative ideas. The purpose of all Deloitte employees is to introduce positive change and make an impact that matters.

Marek is a member of the Board of Directors of the Polish Confederation of Private Employers, and the board member of the Association of Consulting Employers within the Confederation. He graduated with distinction from the Warsaw University Law School, and is a legal expert and certified tax advisor.