Mentor

Magdalena Kasiewicz

Magdalena Kasiewicz koncentruje się w swojej pracy na pomocy organizacjom w transformacji cyfrowej poprzez określenie strategii IT i wsparcie w jej realizacji. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, specjalizując się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań transformacyjnych oraz efektywnym zarządzaniu zespołami IT. Skutecznie zarządzała różnorodnymi grupami specjalistów technicznych w różnych krajach, a doświadczenie to pozwoliło jej na budowanie umiejętności przywódczych i poszerzanie różnorodności perspektyw. Budowanie efektywnych, autonomicznych zespołów skoncentrowanych na celach biznesowych jest jej pasją. Magdalena Kasiewicz była w poprzednich latach odpowiedzialna m.in. za strategię rozwiązań Microsoft Services dla DevOps oraz modernizację aplikacji i migrację do chmury w centrali Microsoft w Redmond.

Magdalena Kasiewicz jest członkiem zarządu Microsoft w Polsce i odpowiada za Departament: Customer Success Unit.