Mentor

Magda Pavlak-Chiaradia

Magda Pavlak-Chiaradia jest Dyrektorem Zarządzającym polskiego oddziału międzynarodowej firmy doradczej z branży ochrony środowiska.
Magda zdobyła wykształcenie i większość doświadczenia zawodowego w Stanach Zjednoczonych, w których mieszkała od czwartego roku życia. Do Polski wróciła w 2011 roku, aby pokierować fuzją dwóch lokalnych spółek zakupionych przez jej ówczesnego amerykańskiego pracodawcę. Zadanie polegało na wdrożeniu w nowo-powstałej firmie zachodnich standardów korporacyjnych, szczególnie w zakresie podejścia do klienta, zarządzania projektami oraz kierowania rozwojem kadry. Po jego wykonaniu Magda została awansowana na Prezesa Zarządu spółki.
W Stanach Zjednoczonych Magda ukończyła studia w dziedzinie geologii i oceanografii. W przeciągu paru lat od ukończenia uniwersytetu założyła rodzinę. Gdy starszy z jej synów miał dwa lata, dzięki wsparciu ze strony męża, ponownie rozpoczęła naukę zakończoną uzyskaniem dyplomu MBA za pracę dyplomową pt. „Zastosowanie zachodnich modeli biznesowych w post-komunistycznej Europie”.
Magda wierzy, że dzięki partnerskiemu układowi w życiu osobistym, kobieta jest w stanie osiągnąć każdy cel. Kluczem jest zrównoważone podejście do rodziny i pracy oraz wsparcie partnera. Sukces Magdy nie jest jedynie jej osiągnięciem, jest sukcesem całej jej rodziny. Drugim istotnym elementem powodzenia jest jasne wyrażanie swoich oczekiwań. Życiowym mottem Magdy jest: „Jeżeli nie zapytasz, odpowiedź zawsze będzie negatywna”.
Poza pracą, Magda była członkiem kilku organizacji pożytku publicznego i uważa się za zaangażowanego obywatela. Problematyka najbliższa jej sercu to rozwój kobiet oraz ochrona środowiska naturalnego.
Zainteresowania – podróże, rodzina, zwierzęta oraz wychowywanie dwóch synów na wyjątkowych mężczyzn.