Mentor

Katarzyna Kochańska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat związana z firmą GlaxoSmithKline obecnie na stanowisku Ethics & Compliance Officer. Na początku swojej pracy zajmowała się podnoszeniem efektywności funkcjonujących w organizacji procesów operacyjnych na potrzeby działów marketingu i sprzedaży. Przede wszystkim odpowiedzialna jest za efektywne zarządzanie ryzykiem oraz budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Ponadto, zapewnia skuteczne funkcjonowanie i codzienny monitoring wszystkich procedur i polityk regulujących zasady etycznego prowadzenia aktywności komercyjnych w merytorycznej promocji produktów leczniczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu szeroko rozumianej „etyki biznesu” w wymiarze lokalnym i korporacyjnym, ze szczególnym wskazaniem na  budowanie kultury opartej na wartościach oraz budowanie etycznych, trwałych i efektywnych relacji biznesowych wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz. Od roku 2005 aktywnie uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ds. Etyki na lamach Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, odpowiedzialnej m.in. za powstanie Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów. W latach 2012-2014 pełniła rolę przewodniczącej Grupy ds. Etyki i Przejrzystości koncentrując się przede wszystkim na wypracowywaniu jednolitych standardów etycznego postępowania wśród innowacyjnej branży farmaceutycznej funkcjonującej na rynku polskim.