Mentor

Jolanta Dudek

Board Member in charge of Customer Experience and Customer Care

Jolanta Dudek jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, francuskiej Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Juy-en Josas, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz Akademii Ekonomii Przywództwa, Politechniki Warszawskiej. Ma doświadczenie jako Główny Audytor Systemu Zarządzania Jakością ISO 2002 (BSI) oraz jako Koordynator COPC® – Global Contact Center Excellence. Ponad siedemnaście lat doświadczenia w pracy jako menedżer operacji telekomunikacyjnych. Odpowiedzialna za wdrażanie bardzo złożonych procesów i operacji obsługi klienta dla wszystkich rodzajów usług telekomunikacyjnych. Z powodzeniem buduje zespoły zarządzające, udoskonala modele operacyjne i poprawia jakość. Posiada wysokie kompetencje w zakresie zarządzania budżetem, optymalizacji kosztów operacyjnych i generowania przychodów.

Jolanta Dudek is a graduate of the University of Silesia, the French Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Juy-en Josas, the Warsaw School of Economics (SGH) and the Academy of Leadership Economy, Warsaw University of Technology Business School. She has experience as a Lead Auditor of the Quality Management System ISO 2002 (BSI), and as the Coordinator of COPC® – Global Contact Center Excellence.

Over seventeen years of experience in working as a manager for telecom operations. Responsible for implementation of very complex customer service processes and operations for all type of telecom services. Successful in building management teams, improving operational models and qualitative effectiveness. High competencies in the area of budget management in terms of operational cost optimization and revenue generating. A wide experience in nonstandard solution implementation for contact channel mix (all customer touch points) as well as quality and productivity optimization for key cross-organizational projects management and expertise.