Mentor

Joanna Stawowska

Partner, Indirect Taxes Service Line Leader, Deloitte Poland

Joanna Stawowska jest wiodącym Partnerem w zakresie Indirect Tax Practice. Joanna posiada tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest doświadczoną profesjonalistką w zakresie doradztwa celnego i akcyzy na podatek VAT. Obejmuje to pomoc klientom w rozwiązywaniu problemów strategicznych, formułowanie alternatywnych przepływów transakcji, opracowywanie najbardziej wydajnych struktur podatkowych, a także doradzanie im w zakresie prawidłowej polityki fiskalnej.

Ma 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i podatkowym w spółkach Big Four. W trakcie pracy brała udział w wielu projektach dla międzynarodowych firm działających w Polsce. Joanna przez ponad 7 lat prowadziła praktykę podatków pośrednich w Deloitte Central Europe. W tym okresie Joanna współpracowała ze specjalistami ds. Podatków pośrednich z 17 krajów DCE, nadzorując również projekty dla klientów spoza Polski, w szczególności w Rumunii i Bułgarii. Od 1 stycznia 2016 r. Joanna jest członkiem zarządu Deloitte Central Europe, a od 1 czerwca 2019 r. Jest członkiem globalnego zarządu Deloitte.

Joanna Stawowska is Deloitte Partner leading Indirect Tax Practice in Poland. Joanna holds a master’s degree in law at Jagiellonian University in Cracow. She is experienced professional in VAT customs and excise duty advice. This involves assisting clients to solve strategic problems, formulating alternative transaction flows, developing the most efficient tax structures and also advising them with regard to the correct fiscal policy.

She has  20-year experience in tax and fiscal  law advisory in companies of Big Four. In the course of work, she has taken part in a number of projects for international companies operating in Poland. Joanna for more than 7 years was leading Indirect tax practice in Deloitte Central Europe. During this period Joanna cooperated with Indirect tax professionals from 17 DCE countries also supervising projects for clients outside Poland  in particular in Romania and Bulgaria. Since 1 January 2016 Joanna is a member of Deloitte Central Europe Board of Directors.