Mentor

Joanna Gajewska-Sokołowska

Joanna Gajewska-Sokołowska jest zastępcą dyrektora ds. Operacyjnych w Tétris EMEA, która jest wiodącym w Europie specjalistą od projektowania i budowy działającym w 16 krajach, jako filia JLL. W ciągu ostatnich trzynastu lat Joanna osiągnęła sukces w kilku regionalnych rolach w JLL – zarówno w kontaktach z klientami, jak i operacyjnych. W 2006 r. Założyła Centrum Administracji Dzierżawy JLL EMEA w Warszawie, którą kierowała przez ponad sześć lat. W latach 2012-2015 Joanna była dyrektorem ds. Operacyjnych i członkiem zarządu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a ostatnio była dyrektorem Centrum Doskonalenia Rozwiązań Korporacyjnych w regionie EMEA.

Ogółem Joanna ma 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 16 w nieruchomościach komercyjnych, w takich obszarach jak operacje, zarządzanie nieruchomościami, leasing, finanse i technologia. Przez całą swoją karierę zajmowała różne stanowiska kierownicze, a także prowadziła złożone projekty i inicjatywy związane z transformacją biznesu.

Joanna posiada tytuł magistra ekonomii.

 

COO for EMEA CoE, JLL

Joanna Gajewska-Sokołowska is COO for EMEA CoE and board member of JLL in Poland. The Warsaw EMEA CoE employs over 500 staff servicing corporate clients and providing support to JLL business in the region and globally. Joanna oversees the organization and efficient running of management activities.

Over the past decade, Joanna has achieved success in several regional roles at JLL – both client-facing and operational. She set up the EMEA Lease Administration Centre in Warsaw in 2006.

Between 2012-2015 Joanna was CEE COO and more recently was Head of Corporate Solutions CoE. Joanna has over 19 years of working experience, including 16 in the commercial real estate, in areas such as property management, retail leasing, finance and technology. Throughout her career she held managerial positions as well as led complex projects and business transformation initiatives.

Joanna holds a Master’s Degree in Economics.