Mentor

Irena podsiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe. W Deloitte jest partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w obszarze zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej.

Wcześniej, przez ponad 11 lat, na stanowisku Dyrektora zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC Polska kierowała złożonymi projektami dotyczącymi m.in. opracowywania strategii CSR, analiz relacji z interesariuszami, strategicznego planowania promowania inwestycji dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz strategii w zakresie wydajności energetycznej. Ponadto rozwinęła działalność konsultingową w sektorze publicznym. Irena jest Członkiem Narodowego Forum ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy polskim rządzie oraz Członkiem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju, m.in. GRI, WBCSD, CSR Europe. Prowadzi wykłady ze strategii CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Irena jest autorką wielu publikacji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi i społecznej odpowiedzialności biznesu.