Mentor

Graliński Jacek

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1991), Georgetown i George Washington University (1998) oraz w Szkoły Głównej Handlowej (2012). Lekarz, chirurg, specjalista organizacji ochrony zdrowia. Od lat 90. pełni kierownicze funkcje w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, m.in. w Szpitalu Powiatowym w Dobrym Mieście (1995-1996), Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego (1997-1999), Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (2001-2003), Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka (2009-2013). W latach 1999-2001, Ekspert w Europejskiej Komisji Zdrowia Rady Europy. Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia (1999-2001), odpowiedzialny za zarządzanie programami polityki zdrowotnej, świadczeniami wysokospecjalistycznymi, publiczną służbą krwi oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi. W latach 2011-2013 przewodniczący Zespołu ds. Chorób Rzadkich i członek Komisji Ekonomicznej w Ministerstwie Zdrowia a także Członek Europejskiego Komitetu Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób (EUCERD). W latach 2006-2008 pracował w Abbott Laboratories i GlaxoSmithKline a od 2013 roku w AbbVie, AstraZeneca i ostatnio (od 2017) w Amgen.

Specjalizuje się w polityce zdrowotnej oraz w zakresie zarządzania. Autor artykułów i publikacji na temat ochrony zdrowia. Od 2003 roku pracuje jako wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2001-2006 współpracował z Georgetown University, USA, wykładając w programie edukacyjnym na temat opieki zdrowotnej dla Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Rumunia i Macedonia). Jest żonaty i ma dwoje dzieci w wieku 33 i 31