Mentor

Anna Krzemińska Kaczyńska – mentorka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, posiada dyplom z nauczania języka angielskiego i geografii. Prowadzi kurs geografii w języku angielskim w klasach z maturą międzynarodową IB w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, IB World School 006265 w Krakowie. Zajmuje stanowisko wicedyrektora ds.rozwoju. Anna koordynuje międzynarodowe projekty edukacyjne. Pracuje w sezonie letnim jako nauczyciel na amerykańskim statku pasażerskim. Została nagrodzona European Language Label 2009 za prowadzenie projektów anglojęzycznych i geograficznych. Wzięła udział w programach: Teaching Excellence Acheievement Program (TEA) na Uniwersytecie Nebraska, USA w roku 2010 i w programie Polish-American Youth Leadership Program w Kalifornii w 2011. Zrealizowała małe granty wsparte przez amerykańską organizację IREX. Została dwukrotnie nominowana do ogólnopolskiej nagrody EduInspirator 2015 i w 2020 przyznawanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus wspieranego przez polskie Ministerstwo Edukacji. Anna założyła WorldLINK Foundation.

Motywuje nauczycieli do rozwoju, będąc ambasadorem programu English Teaching w Polsce. Jest absolwentką rocznego programu Akademii Dyplomacji oraz prestiżowego programu Advanced Leadership Program. W 2018 r. została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uwielbia podróże. Przykłady zrealizowanych projektów są dostępne na stronach: www.book.annakrzeminska.pl, www.stories.annakrzeminska.pl oraz www.speakingwell.annakrzeminska.pl