Mentor

Aneta Kocemba-Muchowicz

Dyrektor Zarządzająca – Kierująca Biurem Credit Suisse w Warszawie

Aneta Kocemba pełni rolę Kierującej Działalnością Warszawskiego Biura Credit Suisse w zakresie zarządzania działaniami Grupy. Sprawuje także funkcję Kierującej departamentem Group Business Support Services (GBSS) w Polsce.

Aneta rozpoczęła pracę w Credit Suisse w 2008 roku i przez kolejne lata sprawowała szereg kierowniczych funkcji w departamencie Bankowości Inwestycyjnej i Rynków Kapitałowych. Do końca 2016 roku pełniła rolę Kierującej Departamentem Bankowości Inwestycyjnej Credit Suisse w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, będąc odpowiedzialną za realizację transakcji bankowości inwestycyjnej, takich jak, m. in. nabycie Kredyt Banku przez Santander, Pierwsza Oferta Publiczna PZU SA oraz szereg transakcji Przyspieszonej Budowy Księgi Popytu dla spółek z sektora instytucji finansowych, sektora energetycznego i spółek użyteczności publicznej.

Wcześniejsze doświadczenie Anety obejmuje liczne transakcje w obszarze kapitałowych rynków akcji, fuzji i przejęć oraz kapitałowych rynków dłużnych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla Citi oraz CAIB Unicredit Group.

W ramach obecnej funkcji Aneta jest odpowiedzialna za działania biura Credit Suisse w Warszawie oraz wdrożenie globalnej strategii i wizji Credit Suisse na rynku lokalnym.

Aneta Kocemba ukończyła z wyróżnieniem Wydział Zarządzania na Kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką programu Executive MBA Politechniki Warszawskiej organizowanego we współpracy z London Business School, HEC School of Management (Paryż), Norwegian School of Economics & Business Administration (Bergen).

Jest uczestniczką studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.