Mentor

Aleksandra Kudyba – peer mentorka

Oficjalnie studentka prawa na UW i globalnego biznesu na SGH, wiceprezeska SKN Spraw Zagranicznych, a w sercu ciekawa świata idealistka i kociara.