Mentor

Alain Simonnet

Alain Simonnet został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego 3M Poland Sp. o.o. w kwietniu 2017 r. Ukończył inżynierię mechaniczną i lotnictwo w Ecole National d’Ingénieurs de Tarbes we Francji, a także w British Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii. Posiada również certyfikat Lean Six Sigma Black Belt. Po 5 latach pracy w branży lotniczej w swoim kraju Alain dołączył do 3M w Wielkiej Brytanii w 1990 roku. Pełnił szereg funkcji o rosnącej odpowiedzialności, od badań i rozwoju po sprzedaż i marketing oraz inne funkcje, na stanowiskach lokalnych i europejskich, oraz na kilku stanowiskach grupy biznesowe lub oddziały. Zapytany, powie, że ma zaszczyt doświadczyć szerokiego rozwoju kariery, który może zaoferować tylko firma taka jak 3M, jeśli chcesz się uczyć i wyjść ze swojej strefy komfortu, i że jest to wspaniały silnik motywacji.

Alain Simonnet was appointed Managing Director of 3M Poland Sp. o.o.in April 2017. He graduated in Mechanical Engineering & Aerospace from the Ecole National d’Ingénieurs de Tarbes in France, and from the British Chartered Institute of Marketing in the U.K. He is also certified Lean Six Sigma Black Belt. After 5 years in the Aerospace industry in his country, Alain joined 3M in the UK in 1990. He has held a number of positions of increasing responsibility, from R&D to Sales & Marketing and other functions, in local or European roles, and across several business groups or divisions. When asked, he will say he has the privilege to experience the breadth of career development only a company like 3M can offer, if you are keen to learn and step out of your comfort zone, and that this is a fabulous motivation engine.