Mentor

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

Doktor biologii, pracownik naukowy. Autorka opracowań, podręczników i leksykonów dla młodzieży szkolnej i nauczycieli, które przybliżały biologię człowieka. Poseł na Sejm VI i VII kadencji. W czasie pracy parlamentarnej skupiona na edukacji, zdrowiu i polityce społecznej – zasiadała w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Zdrowia oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Powołała do życia Parlamentarny Zespół „Rodzina 2030”. Pracowała nad ustawami wspierającymi łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym (ustawa żłobkowa), ustawami zdrowotnymi (in vitro) oraz oświatowymi.

Autorka ustawy kwotowej, zapewniającej minimum 35% udział kobiet i mężczyzn na listach wyborczych. Zwolenniczka kwot w biznesie. Z ogromnym zainteresowaniem podjęłam się uczestnictwa w programie mentoringowym Vital Voices, bo uważa, że jest zdecydowanie za mało kobiet, zarówno w polityce jak i innych gremiach decyzyjnych. Wspieranie tych  najbardziej ambitnych pań w drodze do sukcesu to wielkie wyzwanie i skuteczna droga do równości.