Mentee

Zuzanna Topolska

Uczennica płockiego liceum z maturą międzynarodową. Aktywistka mody zrównoważonej, miłośniczka nauk społecznych oraz nowych technologii. Od trzech lat działa na rzecz implementacji praktyk zrównoważonego rozwoju w sektorze prywatnym.

Szczególnie interesuje się wykorzystaniem nauk informatycznych w biznesie. Organizator konferencji “Oxford Economics Talks”, przy współpracy z ludźmi Uniwersytetu Oksfordzkiego, której celem jest umożliwienie młodzieży dostępu do nauk ekonomicznych ze szczebla akademickiego, jak i demonstracja uniwersalności w ich aplikacji do alternatywnych dziedzin, takich jak geografia, prawo, czy zwalczanie globalnego kryzysu klimatycznego. Zuzanna jest reprezentantką organizacji Fashion Revolution Poland, dla której działa w mediach społecznościowych, zajmuje się pozyskiwaniem partnerów oraz organizacją wydarzeń pod jej patronatem.

Wierzy w ludzi i ich potencjał do zmiany świata na lepsze.

 

A student of IB high school in Płock. Sustainable fashion activist, an enthusiast of social sciences and new technologies. For three years now, she has been working on implementing sustainable solutions in the private sector. She is particularly interested in the applications of computer science in business. The organizer of “Oxford Economics Talks” conference, in a cooperation with lecturers and scholars of Oxford University, aimed at enabling the youth to access economics at an academic level and the demonstration of its applications in the alternative fields, such as geography, law or combating global climate crisis.

Zuzanna is a representative of the Fashion Revolution Poland, an organisation spreading the idea of sustainable fashion, where she manages social media, works on enlisting new partners and organising the events under its patronage.

She believes in people and their ability to change the world for the better.

 

Mentorki: Anna Wiland – Rotschild, Anja Rubik