Mentee

Zofia Kiestrzyn

Siedemnastoletnia działaczka społeczna na rzecz ochrony klimatu. Na co dzień praktykuje styl życia less waste, aby pokazać, że w prosty sposób można ograniczyć ilość produkowanych odpadów oraz unikać nadmiernego konsumpcjonizmu. Chętnie angażuje się w inicjatywy młodych. Program Jestem Liderką otworzył jej drogę do spełniania swoich marzeń oraz pokazał, że jest w stanie zmienić świat na lepsze. Interesuje się podróżami, śpiewaniem, tańcem, ekologią oraz ochroną środowiska. Zwiedziła już prawie całą Polskę. Zakochana we Francji, jej kulturze i języku. Marzy o podróży do Nowego Jorku. Jest uczennicą klasy biologiczno- chemicznej. W przyszłości chce ukończyć medycynę i zostać ginekologiem, aby wspierać i uczyć kobiety w państwach dotkniętych wojną i ubóstwem.

17 years old climate activist. She lives less waste lifestyle to show that it’s easy to reduce plastic production and consumerism. She takes part in many youth events. I am a leader program had opened her way to make dreams come true. It had shown that she can change the world on a better place. She’s keen on traveling, dancing, singing and environmental protection. She visited almost every place in Poland. She is in love with France its culture and language. She dreams about journey to the New York City. She’s on biological-chemical major. In the future, she wants to be a gynecologist to help women from poorest regions of the world.