Mentee

Weronika Chrząstek

Uczennica Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie na kierunku formy rzeźbiarskie – ceramika artystyczna.

Zaangażowana w działalność społeczną. Przewodnicząca Komisji ds. Kultury i dobroczynności XIV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy. Członek Zespołu Doradczego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Uczestniczka wielu konferencji oraz szkoleń dotyczących liderstwa i roli młodzieży w kształtowaniu świata.
Absolwentka 3. Edycji Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja, podczas której zrealizowała swój pierwszy autorski projekt „Za kulisami” skoncentrowany na edukacji kulturalnej najmłodszych. Uczestniczka międzynarodowych staży i plenerów artystycznych. Laureatka ogólnopolskich konkursów plastycznych. Wolontariuszka i współorganizatorka wydarzeń kulturalnych w swoim mieście.
Dwukrotna stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów, oraz beneficjentka Stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie sztuk plastycznych.
Na co dzień stara się łączyć pasje i obowiązki, zacierając granicę między nimi. Zarówno w dziełach sztuki, jak i ludziach, ponad wszystko ceni sobie profesjonalizm, unikalność i „to coś”, co zwyczajne czyni ponadprzeciętnym.

A student of Jacek Malczewski’s School of Fine Arts in Częstochowa. Her majors are sculpting forms and artistic ceramics.

Involved in working for the society. The Head of Arts and Charity Commission of the 14 term of office of the Youth Council in Częstochowa and a member of advisory team of the Youth Council of the Śląsk Voivodeship, participant of many conferences and workshops in the field of leadership and the role of youth in a society.
Graduate of the Santa Claus Leadership Academy in Warsaw, where she completed her first project “Za kulisami” /In the Wings/ focused on cultural education of kindergarten children. Participant of international internships and art camps. Volunteer and co-organizer of cultural events.
Winner of the Prime Minister Scholarship and President of Częstochowa Scholarship in the field of fine arts.
What she mostly appreciates in creative and fine arts and her surrounding is being professional, unique and having this kind of spark that makes other people shine and smile.