Mentee

Urszula Antonkiewicz-Kotla

Od 1 lipca 2015 r. Ula kieruje obszarem Decision Management w Polsce, w tym całą strukturą DM, taką jak Business Analytics, zarządzanie kampanią, zarządzanie informacjami biznesowymi, policjanci i planowanie zmiennych wynagrodzeń. W swojej roli obejmuje: kampanie i analizy cyfrowe, rozwiązania Big Data, podejmowanie decyzji opartych na danych, motywatory dla prawie 1300 pracowników. Początkowo w dziale Ryzyka była odpowiedzialna za wdrożenie MSSF i regulaminów bazylejskich. W 2008 r. Przeprowadziła się do Citi w Londynie, gdzie koordynowała raportowanie o ryzyku dla regionalnego szefa ryzyka. Następnie przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie była zaangażowana w tworzenie modeli ryzyka kredytowego. W 2010 r. Ula została powołana na stanowisko szefa jednostki analizy ryzyka i oceny kapitału w Polsce. Od listopada 2013 r. Była Kierownikiem Departamentu Zarządzania Ryzykiem Modelowym, Procesu Kapitałowego i Polityki Kredytowej.