Mentee

Matylda Naczyńska

Maturzystka w Liceum Plastycznym w Katowicach na specjalności Techniki Rzeźbiarskie. Marzy o studiowaniu konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i ratowaniu śląskiej architektury industrialnej. W przyszłości chciałaby dalej działać społecznie, uczyć o sztuce i walczyć o poziom edukacji artystycznej w Polsce.

Prywatnie uwielbia góry, literaturę science-fiction i robić na drutach.

 

Graduate of Secondary School of Fine Arts in Katowice on specialization of sculpture techniques. Dreams of studying Conservation and Restoration of Works of Art on Academy of Fine Arts in Warsaw and preserving Silesian industrial buildings. In the future she would like to continue her social activities, teach about art and fight over the level of artistic education in Poland.

Privately she loves mountain hiking, science-fiction books and knitting.