Mentee

Marta Jaromińska

Prezes Zarządu, Fundacja Business to Business, Białystok

Wykształcenie & Przebieg kariery zawodowej:

Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie administracji – dyplom Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz tytuł MBA – dyplom Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Moja kariera zawodowa rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy rozpoczęłam pracę na uczelni wyższej na stanowisku koordynatora programów zagranicznych. Przez cztery lata zajmowałam się nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej oraz opracowywaniem i wdrażaniem projektów finansowanych ze środków europejskich. W 2008 roku objęłam stanowisko sekretarza zarządu Stowarzyszenia EUROpartner AKIE w Białymstoku, gdzie do 2012 roku zarządzałam portfelem projektów europejskich o łącznej wartości ok. 4 mln zł i pracowałam na stanowiskach kierowniczych, eksperckich i trenerskich przy około dziesięciu projektach. W 2008 r. uruchomiłam własną działalność gospodarczą, gdzie zajmuję się opracowywaniem projektów – wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla firm i organizacji pozarządowych. Świadczę usługi konsultingowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Aktualnie w ramach tej działalności zarządzam również gabinetem kosmetyki profesjonalnej w Bielsku Podlaskim. Od 2011 r. jestem Prezesem Zarządu Fundacji Business to Business, gdzie zajmuję się zarządzaniem strategicznym, zespołem i finansami. W Fundacji koordynuję projekt „Innowacyjny system rezerwacji turystycznej on-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Polski północno – wschodniej” o łącznej wartości 1 mln złotych, realizowanego w partnerstwie międzysektorowym. Zajmuję się zarządzaniem strategicznym i operacyjnym projektu, którego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie systemu informatycznego do sprzedaży turystycznych pakietów pobytowych na Podlasiu, Suwalszczyźnie i Mazurach. Jesteśmy na etapie podpisywania umów o współpracy sieciowej, opartej na systemie prowizyjnym z 225 hotelami, restauracjami i dostawcami atrakcji turystycznych. Od 1 lipca system testowany jest na domenie www.pakietyturystyczne.pl. Posiadam certyfikat językowy TELC (The European Language Certificate in English) na poziomie B2 oraz TELC z jezyka rosyjskiego na poziomie B1.

Hobby:

Moje hobby to zarządzanie w trzecim sektorze, taniec towarzyski i podróże po Hiszpanii.

Dlaczego zdecydowała się Pani uczestniczyć w programie mentoringowym Vital Voices Poland?

Jestem przekonana, że program Vital Voices Poland daje niepowtarzalną możliwość skutecznej nauki poprzez mentoring – uważne obserwowanie wybitnych kobiet i dzielenie się doświadczeniami. Poszukuję inspiracji i dobrych przykładów, aby dalej się rozwijać i realizować w biznesie. Chciałabym wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować czegoś, czego wcześniej nie miałam okazji poznać – jak naprawdę zarządzają kobiety z pierwszych stron gazet? Na ile napotykają podobne problemy do tych, które mamy w mniejszych firmach i mniejszym mieście? Jak wygląda kariera zawodowa innych mentees? Współorganizując już po raz kolejny Podlaski Kongres Kobiet widzę, że kobiety dla siebie nawzajem są źródłem niezwykłej siły i inspiracji. To bardzo ważne, aby umiały się wspierać. Wierzę, że kiedyś dzięki temu programowi będę mogła odwdzięczyć się innym kobietom podobnym wsparciem.

Pani motto i przesłanie dla innych kobiet:

Moje życiowe motto zawiera się w słowach Leo Burnett: „Kiedy sięgasz do gwiazd możesz nie schwytać ani jednej, lecz to, co zyskasz, nigdy nie będzie garścią błota.” Moja misja to rzetelna praca, społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwój.