Mentee

Marta Brzoza

Marta Brzoza ukończyła Warszawską szkołę ekonomii, finansów i bankowości, poszerzając wiedzę o metodach ilościowych i systemach informatycznych. Posiada kwalifikacje członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

W ramach grupy Orange ukończyła kursy MBA we współpracy z Uniwersytetem Stanforda. Ukończyła również studia zarządzania MBA na Uniwersytecie w Rotterdamie.

Karierę zawodową rozpoczęła w roku 2000 w firmach konsultingowych, w tym w  Pricewaterhouse Coopers. Później rozpoczęła pracę w Telekomunikacja Polska (dziś Orange Polska). Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora spraw regulacyjnych Orange Polska odpowiedzialnego za kontakty z organami regulacyjnymi i administracją.

Była wiceprezesem Polskiej Izby technologii informacyjnych i telekomunikacji (PIIT) od 2013, a od 2019 roku jest członkiem Rady PIIT.