Mentee

Marlena Ciereszko

Marlena Ciereszko posiada piętnastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania dokumentacją. Pracę w Banku rozpoczęła w 2004 roku od stanowiska asystenta. Pracując  uzyskała wiele możliwości do rozwoju swoich kompetencji i pogłębienia doświadczenia poprzez zwiększanie zakresu odpowiedzialności. Karierę rozwijała stopniowo awansując na poszczególne wyższe stanowiska. Obecnie pełni funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za Biuro Zarządzania Dokumentacją.

Ukończyła studia o specjalizacji Rachunkowości i finanse przedsiębiorstw na kierunki Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Obecnie studiuje specjalizację HR Menedżer i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na kierunku Zarządzanie.