Mentee

Maria Turkowska

Maria Turkowska uczennica II klasy o profilu matematyczno-geograficznym VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Działaczka społeczna, uczestnicząca w wszelkich akcjach charytatywnych organizowanych w szkole jak i poza nią. Obecnie wolontariuszka fundacji „Dzieci dzieciom” i oddziału Caritas w rodzinnej miejscowości. Liderka autorskich projektów społecznych poszerzających świadomość finansową Polaków, zarówno tych młodszych jak i tych starszych. Laureatka ogólnopolskich konkursów o tematyce ekonomicznej, społecznej i prawnej. Uśmiechnięta siedemnastolatka zawsze otwarta na drugiego człowieka.

Finalistka interesuje się mikroekonomią, polityką, prawem i szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Swoją przyszłość wiąże z biznesem i marzy o założeniu własnej firmy działającej na jej własnych zasadach. Każdą wolną sekundę stara się wykorzystać jak najlepiej. Dużo czyta, uwielbia teatr, operę  i Netflixa.

 

Maria Turkowska is a second-grade student of the mathematical and geographic class in Juliusz Słowacki High School in Warsaw. She is a social activist, participating in all kinds of charity actions organized in and outside the school. Currently, she volunteers at the „Dzieci Dzieciom” Foundation and at the Caritas branch in her hometown. She is the leader of her original social projects that helped broaden the financial awareness of Poles, both the younger and the older ones. She’s also the winner of several national competitions on topics such as economic, social and law issues. This cheerful seventeen-year-old girl is always open to others.

Mary is interested in microeconomics, politics, law and entrepreneurship in its broadest sense. Mary is associating her future with business. Her dream is to start her own company operating on her original terms. She tries to make the most of every spare second she has. Mary reads a lot, loves theatre, opera and Netflix.