Mentee

Małgorzata Pitus

Uczennica drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie. Była przewodnicząca swojego gimnazjum.
Działania zaczęła od grupy pOBUDZENI pracującej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie. Działając lokalnie zorganizowała dwie Debaty Oksfordzkie oraz Turniej Debat Oksfordzkich przy współpracy ze wszystkimi szkołami z miasta. Moderowała oraz zorganizowała miejską (Nie)konferencję metodą World Cafe, poruszającą ważne dla młodzieży tematy.
Organizator „Dnia Seniora” oraz moderator debaty na temat polityki senioralnej miasta. Delegat EYP Poland. Współpracuje z Młodzieżową Radą Miejską Hrubieszowa w projekcie Równać Szanse.
Prywatnie interesuje się psychologią, zarządzaniem oraz polityką.

Student in 1st High School of Hrubieshow. Ex president of the student council in her junior high school.
She has started her activities from group pOBUDZENI. Act locally she arranged two Oxford Debate cooperated with every school from her town. Moderated and orchetrated Unconference world café method.
Organizer “Dnia Seniora” and moderate debate about town senior policy. Delegate EYP Poland . She is cooperating with Teen City Board in project “Równać Szanse”.
Privately she is interesting in psychology, management and policy.