Mentee

Magdalena Kowalczyk

Magdalena Kowalczyk doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym firmy ubezpieczeniowej. Jako radca prawny świadczyła pomoc prawną dla firm świadczących usługi transportowe i logistyczne oraz usługi telekomunikacyjne. Od 2011 roku Magdalena pracuje jako radca prawny w Departamencie Prawnym Banku BPH SA. Zapewnia pomoc prawną w zakresie wsparcia biznesowego Banku, zasobów ludzkich oraz spraw związanych z funkcjonowaniem Banku jako spółki akcyjnej, w tym ładu korporacyjnego. Świadczy usługi prawne w szczególności w zakresie prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, praw autorskich, zagadnień prawnych związanych z umowami informatycznymi, ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej i outsourcingu bankowego. Zapewnia również wsparcie prawne w zakresie obsługi organów statutowych Banku oraz organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.