Mentee

Katarzyna Przybysz

Ekspert ds. zarządzania zasobami ludzkimi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim i Międzynarodowej Szkoły Menedżerów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i konsultingu personalnego.

Specjalizuje się z doradztwie biznesowym Human Resources i prawie pracy, ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako specjalista ds. kadr i płac w banku Credit Agricole oraz menedżer ds. HR w Canon Polska. Aktualnie pracuje jako Dyrektor – partner biznesowy HR dla 19 krajów środkowej i wschodniej Europy w Mastercard Europe. Zrealizowała szereg projektów strategicznych i operacyjnych w zakresie kapitału ludzkiego, narzędzi ocen i rozwoju talentów. Wspiera rozwój liderek w Mastercard. Wprowadziła programy studenckie w Polsce i krajach CEE. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową jako partner biznesowy w celu przygotowania młodego pokolenia do startu na rynku pracy.