Mentee

Katarzyna Konopko

Dyrektor Biura Klienta Strategicznego w Departamencie Sprzedaży Produktów Rynków Finansowych BNP Paribas Bank Polska SA. Magister finansów i bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponad 17-letnie doświadczenie w bankowości skarbowej, w tym 10-letnie stanowisko kierownicze. Profesjonalnie zajmuje się obsługą potencjalnych i istniejących klientów strategicznych w zakresie codziennych czynności transakcyjnych ora zarządzania ryzykiem finansowym (FX/IR/Commodity). Koordynator sprzedaży produktów pochodnych(ze szczególnym naciskiem na towary z metali nie szlachetnych).

Doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym (do 25 osób) w różnym otoczeniu biznesowym w tym transformacji po procesie fuzji. Obecnie zarządza 5-osobowym zespołem sprzedaży dedykowanym strategicznym klientom korporacyjnym banku, odpowiedzialnym za wykonanie budżetu, a także zgodność z normami prawnymi/rynkowymi/wewnętrznymi/grupowymi ora z etyką biznesu. Współodpowiedzialna za wdrożenie projektów w zakresie produktów skarbowych i dokumentacji. Wykładowca w temacie instrumentów pochodnych na waluty i stopy procentowe na Międzyuczelnianym Forum Dealerów Bankowych organizowanym przez Organizację Rynków Finansowych ACI Polska.

Motywowana inspirowaniem ludzi do realizacji pozornie niemożliwych zadań, których finalizacja stanowi dla nich źródło satysfakcji, podnoszenia kompetencji i samorozwoju.