Mentee

Karolina Białczewska

Od prawie dwóch lat działam społecznie, angażując się głównie w tematy związane z prawami człowieka, ekologią i ochroną klimatu. Jednak aby nie ograniczać się w działaniach, w ostatnich miesiącach zaangażowałam się także w walkę z ubóstwem menstruacyjnym oraz w tematy związane z edukacją. Ten ostatni obszar rozwijam w projekcie „Korona nie z bajki”, który wraz ze znajomymi tworzę w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii – napisaliśmy, a aktualnie wydajemy, książkę dla dzieci, która tłumaczy im pandemię koronawirusa. Oprócz działalności społecznej interesuję się też dziennikarstwem, polityką, jazdą na snowboardzie i hodowaniem kaktusów.
Moim marzeniem jest sprawienie, aby każde dziecko na świecie miało dostęp do rzetelnej edukacji. Chciałabym pracować jako korespondentka zagraniczna i przynosić informacje z „pierwszego frontu” walki z ubóstwem i wykluczeniem edukacyjnym, a także stworzyć fundację, która wspólnymi siłami wielu wspaniałych osób zbuduje setki szkół w najbiedniejszych miejscach świata.