Mentee

Julia Kaffka

Swoją działalnością chce pokazać ludziom, że każdy może być bohaterem. W wieku 16 lat założyła miejski wolontariat “YOUng Heroes”. Rozwija się na wielu płaszczyznach organizując eventy charytatywne,  realizując kampanie społeczne, czy prowadząc warsztaty. Członkini zarządu oraz założycielka pierwszej w kraju fundacji walczącej z ubóstwem menstruacyjnym, działającej również na arenie międzynarodowej. Szczególnie istotne jest dla niej wspieranie osób wykluczonych i spychanych na margines społeczny. Laureatka konkursu “Liderzy Innowacji”, dzięki któremu zdobyła staż w GovTech Polska i wraz z zespołem tworzy innowacyjne rozwiązania dla sektora publicznego. Członkini Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego, wspierającego nonkonformistycznych młodych działaczy. Ambasadorka i mentorka projektów społecznych w Fundacji “Zwolnieni z Teorii”. Sympatyczka kultury w szerokim tego słowa znaczeniu. Członkini Harcerskiej Orkiestry Dętej, amatorska pisarka, autorka montaży słowno-muzycznych. Chcąc zarazić pasją mieszkańców swojego miasta zorganizowała w nim pierwszy slam poetycki. Entuzjastka międzynarodowych wymian młodzieżowych Erasmus+ oraz widoków z siodła.

 

By her activity she wants to show people that everyone can be a hero. It is particularly important for her to support people who are excluded and socially marginalized.  At the age of 16 she founded the city volunteer movement „YOUng Heroes”. She is working on many levels by organizing charity events, conducting social campaigns and running workshops. She is a member of the board and a founder of the first foundation in Poland fighting against menstrual poverty, also active internationally. Winner of the „Liderzy Innowacji” competition, thanks to which she gained an internship in GovTech Poland and together with her team she  creates innovative solutions for the public sector. She is a member of the „Stanisław Wyspiański Association”, supporting non-conformist young activists. Ambassador and mentor of social projects in the Foundation „Zwolnieni z Teorii”. Additionally, a friend of culture. Member of the Scouts’ Brass Orchestra, amateur writer. She organized the first poetry slam. Enthusiastic about Erasmus+ international projects and saddle-viewing.

 

Mentorka – Joanna Nagadowska, Google