Mentee

Joanna Gajewska-Sokołowska

Dyrektor operacyjny
JLL EMEA Centre of Excellence
Członek zarządu JLL w Polsce

Warszawskie JLL EMEA Centre of Excellence (CoE) zatrudnia ponad 500 pracowników obsługujących klientów korporacyjnych JLL i zapewniających wsparcie działań firmy w regionie i globalnie. Joanna koordynuje z perspektywy zarządczej procesy biznesowe realizowane przez personel CoE.

W ciągu ostatniej dekady Joanna osiągnęła sukces w kilku rolach regionalnych w JLL. W 2006 roku utworzyła w Warszawie Centrum Zarządzania Umowami Najmu w regionie EMEA. W latach 2012-2015 była dyrektorem operacyjnym w regionie CEE, a ostatnio dyrektorem Centrum Usług Korporacyjnych w EMEA.

Ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe Joanny obejmuje 16 lat w sektorze nieruchomości komercyjnych, w ciągu których Joanna wyspecjalizowała się w takich dziedzinach jak zarządzanie operacyjne, zarządzanie nieruchomościami, wynajem, finanse i technologie. W trakcie swojej kariery zajmowała różne stanowiska kierownicze, zarządzała projektami i inicjatywami związanymi z budowaniem i transformacją organizacji.

Joanna jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego; posiada tytuł magistra ekonomii.

Joanna Gajewska-Sokołowska is COO for EMEA CoE and board member of JLL in Poland.
The Warsaw EMEA CoE employs over 500 staff servicing corporate clients and providing support to JLL business in the region and globally. Joanna oversees the organization and efficient running of management activities.

Over the past decade, Joanna has achieved success in several regional roles at JLL – both client-facing and operational. She set up the EMEA Lease Administration Centre in Warsaw in 2006.

Between 2012-2015 Joanna was CEE COO and more recently was Head of Corporate Solutions CoE. Joanna has over 19 years of working experience, including 16 in the commercial real estate, in areas such as operations, property management, leasing, finance and technology. Throughout her career she held various managerial positions as well as led complex projects and business transformation initiatives.

Joanna holds a Master’s Degree in Economics.