Mentee

Od 2003 roku pracowniczka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedzialna za organizowanie różnych przedsięwzięć zewnętrznych Biura RPO. Koordynator wydarzeń Biura Rzecznika Praw  bywatelskich związanych z tematyką prawnoczłowieczą, których celem jest poprawa stanu przestrzegania praw człowieka i praworządności w Polsce. Należą do nich seminaria, konferencje oraz gale związane z wręczaniem wyróżnień przez RPO. Odpowiedzialna za niektóre aspekty komunikacji zewnętrznej Biura, szczególnie z wykorzystaniem nowych technologii oraz mediów społecznościowych. Koordynator i prowadząca projekty konkursowe organizowane dla zewnętrznych interesariuszy.

Koordynator największego projektu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – Kongresu Praw Obywatelskich. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad 1500 osób z całej Polski. 3500 tys. Obejrzało transmisję on-line. Odpowiedzialna za kontakty z Muzeum POLIN, OBWE, koordynację pracy w Biurze RPO (co obejmowało ok. 50 osób), kontakty z panelistami i panelistkami, organizacjami pozarządowymi, a także za prowadzenie niektórych sesji.

Współtworzy projekty, których efektem są różne kampanie społeczne zwiększające świadomość społeczną. Absolwentka Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich, współpracowniczka lokalnych organizacji społecznych.

Mentor: Dorota Szostek-Rustecka