Mentee

Amelia Janiak

Uczennica programu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Jej największą pasją są biologia i medycyna, z którymi młoda liderka wiąże swoją przyszłość. Amelia uwielbia angażować się w projekty rozwojowe, działać na rzecz innych oraz kreatywnie spędzać wolny czas, np. tworząc własne kompozycje na pianino oraz śpiewając. Nastolatka już jako dziecko podziwiała postać Walta Disneya, kierując się w życiu jego słowami – “Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli tylko mamy odwagę je realizować”, które zmotywowały ją do osiągania zamierzonych celów, m.in rozpoczęcia wolontariatu na oddziale onkologicznym, wyjazdu na roczny program wymiany do Stanów Zjednoczonych (Future Leaders Exchange Program), uczestnictwa w pierwszej polskiej edycji programu The Voice Kids, konkursie “Jestem Liderką” czy Yale Young Global Scholars 2020.
Jej ogromnym marzeniem są studia na kierunku medycznym na jednej z uczelni Ivy League w Stanach Zjednoczonych.

Amelia is a student of the International Baccalaureate program Stefan Batory High School in Warsaw. Her biggest passions are biology and medicine, with which the young leader ties her future. Amelia loves getting involved in self-development projects, work on behalf of others and spend her free time creatively, for example by creating her own compositions for the piano and singing. Since childhood, she’s looked up to Walt Disney. Living by his words – „All our dreams can come true if we have the courage to fulfill them”, which motivated her to achieve her goals, she started volunteering in a pediatric oncological clinic, went on a Future Leaders Exchange Program to the United States, participated in the first Polish edition of The Voice Kids, took part in the competition „I am a Leader” by Vital Voices and Yale Young Global Scholars 2020.
Her greatest dream is to study medicine at one of the Ivy League universities in the United States.