Mentee

Aleksandra Lada-Gola

Międzynarodowe doświadczenie i umiejętności biznesowe pozwalają Aleksandrze (Ali) Łada-Gola  skutecznie rozwijać i wdrażać strategie biznesowe i marketingowe. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży w USA i Europie. Pracując w międzynarodowych firmach technologicznych oraz będąc współzałożycielem startupu zdobyła doświadczenie w komercjalizacji rozwiązań w branży technologicznej oraz medycznej. Ali jest konsultantem w tworzenie propozycji wartości, w marketingu i brandingu, oraz zarządzanie strategiczne.