Mentee

Aleksandra Kudyba

Młoda idealistka z małego miasteczka, która od zawsze marzyła o wielkim świecie.

Studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz zgłębiania tajników ekonomii, na studiach chce rozwijać zainteresowanie dyplomacją i polityką. Temat najbliższy jej sercu to kwestia edukacji w Polsce, chciałaby wyrównywać szanse między młodzieżą z różnych środowisk.

W 2019 roku, dzięki wygranej w konkursie „I Know America” reprezentowała Polskę na Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship na Purdue University. Ten wyjazd był momentem „eureka”, kiedy zrozumiała, że może osiągnąć więcej niż jej się marzy.

Od tamtego Ola angażuje się w Sesje Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego, gdzie rozwija swoją zainteresowanie polityką międzynarodową. Do tej pory aktywnie działała w lokalnej społeczności. W Biłgoraju, z którego pochodzi angażowała się w życie szkoły, pełniła funkcje członka zarządu Uczniowskiego Funduszu Oświaty i  Rzecznika Praw Ucznia.

Prywatnie jest miłośniczką kina (i dyskusji o nim!) oraz łyżwiarstwa figurowego. Uwielbia podróżować, a jej marzeniem jest zobaczyć zorzę polarną.

 

Young idealist from a small town who has always dreamt of big world.

Student at SGH Warsaw School of Economics. Beside exploring the depths of economics, during her studies she wants to develop her interest in diplomacy and politics. Topic that lays the closest to her heart regards education in Poland. She would like to equalize opportunities between youth from different backgrounds.

In 2019, thanks to winning the “I Know America” contest, she represented Poland during Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship at Purdue University. That trip was her eureka moment, when she realized that she can achieve much more than she has ever imagined.

Since then Ola is engaged in Sessions of European Youth Parliament, where she pursues her interest in global politics. So far, she has actively acted in her local community. In Biłgoraj, her hometown, she was actively engaged in actions within her school community. She was a board member of Students’ Educational Fund and Students’ Rights Spokeperson.

Privately she is a film lover (as well as the discussion about it!) and ice figure skating. She loves travelling and her dream is to see the Northern Lights.