Mentee

Agnieszka Mańke

Agnieszka jest uczennicą Akademickiej Klasy Matematycznej VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Poza nauką matematyki, informatyki i fizyki, zajmuje się przeprowadzaniem projektów społecznych. Inicjatywą, z której jest najbardziej dumna jest projekt „4min4life” mający na celu edukację w zakresie pierwszej pomocy. W czasie zaledwie trzech miesięcy, Agnieszka wraz ze swoją grupą przeprowadziła warsztaty teoretyczno-praktyczne oraz zrealizowała dwa wydarzenia publiczne dla ponad tysiąca mieszkańców Wielkopolski. Agnieszka od wielu lat jest również wolontariuszką. W zeszłym roku zorganizowała balik dla uczniów szkoły specjalnej oraz charytatywny „Bieg Motyli” dla pacjentów poznańskiego Hospicjum Palium, dzięki któremu zostało zebrane ponad trzydzieści tysięcy złotych na rzecz hospicjum. Zainteresowania Agnieszki obejmują także debaty i politykę, które rozwija udzielając się w Europejskim Parlamencie Młodzieży, m. in. koordynując Lublin Regional Selection Conference of EYP Poland 2020, której myślą przewodnią jest promowanie różnorodności kulturowej. W szkole gimnazjalnej przeprowadziła również serię spotkań z inspirującymi postaciami, takimi jak Noblista i Prezydent, Lech Wałęsa. Uzyskała tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz za wybitne osiągnięcia w nauce została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania. Agnieszka jako młoda liderka chce mieć wpływ na kształtowanie współczesnego świata. W tym roku realizuje projekt „Code::Girls”, którego misją jest obalenie stereotypów dotyczących kobiet w dziedzinie IT oraz wspieranie młodych dziewczyn na drodze ich kariery. Agnieszka ma nadzieję, że dotychczasowe doświadczenia, osiągnięcia oraz ciężka praca pozwolą jej zrealizować jedno z największych marzeń – dostanie się na Harvard, a następnie założenie własnej fundacji charytatywnej.

Agnieszka is a student of a Mathematic Academic Class in High School No 8 in Poznań. Despite studying Mathematics, Computer Science and Physics, she is involved in various social projects. An initiative she is most proud of is the project “4min4life” which consisted of educating students in the subject of first aid. Within three months Agnieszka and her team conducted workshops and two public events for over a thousand citizens of Greater Poland. Agnieszka is also passionate about volunteering. Last year she organized a carnival for disabled children and “Butterfly Run” – a charity run for patients of Hospice Palium in Poznań during which they managed to raise over thirty thousand zlotys for the benefit of the hospice. Agnieszka is also interested in debates and politics. Currently, she is a member of European Youth Parliament and co-organizer of Lublin Regional Selection Conference of EYP Poland 2020 aimed at fostering cultural diversity. In Junior High School she conducted a series of interviews with inspiring people such as Noble Prize winner and President, Lech Wałęsa. She gained the title of a laureate of Regional English Competition and was awarded the President of Poznań Prize for outstanding academic performance. As a young women leader Agnieszka’s goal is to have an impact on the contemporary world. This year she set up a project “Code::Girls” aimed at fighting stereotypes about women in the field of IT and empowering young girls who are at the beginning of their careers. Agnieszka believes that her experience, achievements and hard work will help her fulfill one of her biggest dreams – getting into Harvard and then founding her own charity.