Za przygotowanie fotorelacji dziękujemy: Katarzyna Rainka i Marcin Runowski.