Spotkanie na cześć Vital Voices Poland w Ambasadzie Izraela

Jesteśmy zaszczycone poinformować wszystkie wspierające nas osoby oraz członkinie Vital Voices Poland Club, o wyjątkowym spotkaniu na cześć Vital Voices Poland, zorganizowanym przez Panią Ambasador Izraela, Annę Azari, we wtorek 10.01.2017 w jej rezydencji.

Jesteśmy zaszczycone poinformować wszystkie wspierające nas osoby oraz członkinie Vital Voices Poland Club, o wyjątkowym spotkaniu na cześć Vital Voices Poland, zorganizowanym przez Panią Ambasador Izraela, Panią Annę Azari we wtorek, 10.01.2017 w jej rezydencji. Pani Ambasador zaprosiła szereg osób z misji dyplomatycznych w Warszawie i Ambasadorów, aby przedstawić priorytety Vital Voices oraz programy realizowane przez naszą organizację w Polsce i na świecie. Byłyśmy zaszczycone udziałem w tym wydarzeniu – wydarzeniu promującym wspólnotę, pokój, zaangażowanie i rożnorodność.

We are delighted to update our Supporters and Club members about a unique Reception organized by Madam Ambassador of Israel, Mrs. Anna Azari, on Tuesday, the 10th of January at her residence in the honour of Vital Voices Poland. Madam Ambassador invited a number of guests from the diplomatic community to raise awareness of the Vital Voices Programs as well as the VV women empowerment work in Poland and globally. We were honoured to be part of this wonderful event promoting unity, peace, engagement and diversity.

Pani Ambasador Izraela Anna Azari
Pani Zastepca Ambasadora Izraela Ruth Cohen-Dar
John Scherer – założyciel Scherer Leadership Center
Gerard Edery – muzyk, mistrz pieśni sefardyjskich według “The New York Times”
Ela Raczkowska, Marta Byczkowska, Magdalena Oleksiewicz – Zarząd Vital Voices Poland
Aleksandra Gren – Prezydent Rady Vital Voices Poland