Czekamy na wyniki Otwartego Programu Mentoringowego

Dziękujemy za zgłoszenia do Otwartego Programu Mentoringowego.

Do 18 lutego poinformujemy o wynikach. W przypadku zakwalifikowania się do kolejnego etapu, będziemy ustalać terminy interview z kandydatkami (między 19.02 a 24.02).

Program OPM obejmuje:

– Bezpośrednią pracę z mentorem włączając job-shadowing – uczestniczki programu zostaną połączone w pary mentee-mentor(ka)

– udział w Global Mentoring Walk 2019 w Warszawie

– Szkolenie medialne przeprowadzone przez ekspertów TVN Media School

– Szkolenia merytoryczne między innymi z zakresu: Zarządzania Projektami, Marki osobistej, Design Thinking Customer Journey, Strategii Innowacji, Ogólnych Trendów w Czasach Digital, Social Media w tym Social Listening, Efektywnego Przywództwa w Czasach Digital, Nowych Technologii i Future of Work, przygotowane i przeprowadzone przez naszych Partnerów.

– Spotkania z ekspertkami Vital Voices Poland w zakresie mentoringu i budowania przywództwa kobiet

– Spotkania z innymi liderami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem

Do programu kwalifikują się kobiety:

− posiadające własną firmę lub pracujące w innej firmie, korporacji, organizacji, instytucji pozarządowej lub rządowej odpowiedzialne za obszar objęty transformacją czy takową planujący, jak również panie planujące rozpoczęcie własnej działalności w obszarze IT, technologii, bezpieczeństwa, zainteresowane w szczególności tematyką zapewnienia ciągłości działania biznesu i współpracy na styku IT z biznesem,

− mające za sobą m.in. 7 lat aktywnej kariery zawodowej, ze znaczącymi sukcesami, na poziomie managerskim,

– posiadające silną motywację do rozwoju swojego potencjału przywódczego,

− płynnie władające językiem angielskim,

– mające udokumentowaną działalność pro bono

I część Programu odbędzie się w terminie 9 – 17 marca 2019 w Warszawie!

II część planowana jest na maj 2019.

Te z pań, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Otwartym Programie Mentoringowym, proszone są o wpłacenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 800 zł, która zostanie przeznaczona na cele organizacyjne fundacji. Opłata rejestracyjna potwierdza motywację i determinację Mentee oraz obecność i dyspozycyjność w dwóch tygodniowych modułach Programu.