Mentor

Wojciech Kostro

Wojciech rozpoczął karierę zawodową 20 lat temu. Swoje umiejętności menedżerskie rozwijał w różnych firmach: Johnson Controls International, APCOA Parking Polska, 3M Polska, gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze: COE, członka zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora biznesowego i dyrektora handlowego.
Wojciech ma szerokie doświadczenie operacyjne na różnych rynkach: przemysłowym, budowlanym i opieki zdrowotnej. Jako lider, Wojciech, rzuca wyzwanie swoim zespołom w celu ciągłego rozwoju ludzi i rozwoju biznesu. Jednocześnie bardzo ceni swój zespół, ponieważ wie, że zaangażowanie i kompetencje pracowników są najważniejszymi aspektami odnoszącymi sukcesy menedżerów.
Pasją Wojciecha jest sport. Wolny czas spędza aktywnie na uprawiając tenis, badminton, jazdę na nartach i fitness.

Wojciech started his professional career 20 years ago. He developed his managerial skills in various companies, such as: Johnson Controls International, APCOA Parking Polska, 3M Poland where he held the high managerial positions of COE, board member, managing director, business director and commercial director. Wojciech has broad operational experience in diverse markets: industrial, construction and healthcare.
As a leader, Wojciech, challenges a lot of his team in order to constantly develop people and make business grow. At the same time, he values his team a lot as he knows that employee engagement and competences are the most important aspects of being a successful manager.
Wojciech’s passion is sport. He spends his spare time actively on varied sport activates like tennis, badminton, skiing and fitness.