Mentor

Witold Zieliński

Witold Zieliński jest wiceprezesem zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. od 1 stycznia 2006 r. Ukończył prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczął w 1980 r. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Departamencie Europy Południowej w Departamencie Pożyczek Zagranicznych. W 1983 r. pełnił funkcję starszego doradcy w Ministerstwie Edukacji. W latach 1986 – 1990 pracował jako zastępca attaché ds. Handlowych w polskim biurze handlowym w Nowym Jorku. W 1991 roku Witold Zieliński dołączył do Citibank Polska SA W latach 1992 – 1995 był członkiem zarządu Banku, następnie pracował w oddziale Citibank NA w Londynie, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż produktów globalnych i ocenę ryzyka klienta w południowej i wschodniej części rynku europejskiego. W 1998 r. Założył przedstawicielstwo Citibank NA w Kijowie, a następnie założył w pełni licencjonowany bank – Citibank Ukraine, który prowadził jako prezes do końca 2003 r.

Witold Zieliński has been the Vice President of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. since January 1, 2006. He holds a degree in International Law from the University of Warsaw. He started his career in 1980 in Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the Southern European Department in the Foreign Loans Division. In 1983 he held the position of Senior Counsel in the Ministry of Education. In the years 1986 – 1990 he worked as the Deputy Commercial Attaché for the Polish Commercial Office in New York. In 1991 Witold Zieliński joined Citibank Polska S.A. In the years 1992 – 1995 he was a Member of the Bank’s Management, then he worked for Citibank N.A. London Branch, where he was responsible for the sales of global products and customer risk assessment in Southern and Eastern European markets. In 1998 he set up a representative office of Citibank NA in Kiev and then established a fully licensed bank – Citibank Ukraine, which he ran as President until the end of 2003.