Mentor

Tomasz Trzósło

Tomasz Trzósło jest dyrektorem zarządzającym JLL w Polsce od marca 2013 r. Pełni także funkcję szefa zespołu polskich rynków kapitałowych w JLL oraz członka zarządu JLL EMEA w zakresie rynków kapitałowych. Tomasz ma ponad 18-letnie doświadczenie na środkowoeuropejskich rynkach nieruchomości. Brał udział w licznych transakcjach w całej Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w transakcjach inwestycyjnych (sprzedaż, przejęcia, transakcje sprzedaży i leasingu zwrotnego) oraz transakcjach finansowania przedsiębiorstw (zadłużenie deweloperskie, zadłużenie inwestycyjne oraz pozyskiwanie i budowanie kapitału). Obecnie zarządza 200-osobową firmą składającą się z 12 różnych linii biznesowych, od doradztwa rynków kapitałowych, przez zespoły leasingowe, wyceny lub doradztwo badawcze, po zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie projektami i działalność budowlaną w zakresie wyposażenia wnętrz.

Managing Director, JLL Poland

Tomasz  Trzósło is the Managing Director of JLL in Poland since March 2013. He also continues in his role as the head of Polish capital markets team at JLL and the member of JLL’s EMEA Capital Markets Board.

Tomasz has over 18 years’ experience in the Central European real estate markets. He has participated in numerous transactions across the CEE, including investment deals (sales, acquisitions, sale and leaseback transactions) and corporate finance transactions (development debt, investment debt and equity raising and structuring projects). He currently manages a 200 persons company comprising 12 different business lines, from capital markets advisory, through leasing teams, valuations or research consultancy,  to property management, project management, and fit-out construction business.