Mentor

Tomasz Konik

Tomasz jest partnerem kapitałowym w Deloitte Central Europe, a także wiceprezesem Doradztwa Podatkowego Deloitte od 1 czerwca 2010 r. Od 1 września 2014 r. został powołany na stanowisko lidera Grupy ds. Energii i Zasobów (E&R) w Polsce. Pełni funkcję Lidera Klientów i Branży w Polsce. Tomasz ma duże doświadczenie w projektach dla firm energetycznych i wydobywczych. W szczególności pracował dla PGE, PSE, EDF, Vattenfall, Tauron, KGHM, KW, KHW, JSW i Węglokoks. Tomasz działa jako wiodący partner obsługi klienta w wielu firmach z branży E&R. Tomasz uczestniczył w wielu konferencjach branżowych jako panelista i moderator. Opublikował wiele tekstów branżowych i udzielił wielu wywiadów na tematy związane z E&R. Tomasz doradzał największym firmom z branży wydobywczej i energetycznej.

Tomasz has been an equity Partner in Deloitte Central Europe as well as Vice-President of Deloitte Tax Advisory since 1 June 2010. Since 1 September 2014 he was appointed as an Energy and Resources (E&R) Group Leader for Poland. He serves as a Clients & Industries Leader for Poland. Tomasz has significant experience in projects for energy and mining companies.  In particular, he has worked for PGE, PSE, EDF, Vattenfall, Tauron, KGHM, KW, KHW, JSW and Węglokoks. Tomasz has been acting as a Leading Client Service Partner for a number of E&R companies.  Tomasz participated in many industry conferences as a panelist and moderator.  He published many industry texts and gave number of interviews on E&R topics. Tomasz has advised the biggest companies from mining and energy sector.