Mentor

Dyrektor Zarządzający, Citibank International PLC Oddział w Polsce

Terri objęła stanowisko dyrektora Citi Service Centre (CSC) Poland w marcu 2013 roku. Terri odpowiada za funkcjonowanie i rozwój polskich oddziałów CSC zlokalizowanych w Warszawie, Olsztynie i Łodzi. CSC Poland zatrudnia ponad 3,000 pracowników, którzy wspierają podmioty Citi w regionie i na świecie dostarczając szeroki wachlarz usług z zakresu operacji i technologii. Polska jest strategiczną lokalizacją dla globalnych i regionalnych funkcji wsparcia infrastruktury teleinformatycznej, operacji powierniczych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ponadto, Citi w Polsce posiada zespoły wspierające operacje kredytowe, zarządzanie ryzykiem, operacje bankowości prywatnej, zarządzanie dostępami do systemów czy wybrane funkcje z obszaru finansów. Terri jest także przedstawicielem podmiotu prawnego Citibank International PLC w Polsce oraz członkiem Country Coordinating Committee dla Citi w Polsce.

Terri rozpoczęła pracę w Citi w 1998 roku w bankowości prywatnej Citi w Lugano, w Szwajcarii, jako dyrektor zespołu wsparcia relacji obsługującego rynek włoski. Następnie Terri przeniosła się do Genewy, gdzie pełniła role zarządcze, projektowe oraz operacyjne w obszarze globalnej bankowości prywatnej. Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy na obecnym stanowisku Terri pełniła funkcję dyrektora operacji bankowości prywatnej na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki a także dyrektora generalnego ds. raportowania w bankowości prywatnej, zarządzając zespołami w Hong Kongu, Nowym Jorku, Polsce, Singapurze i Szwajcarii.

Przed przejściem do Citi Terri przez ponad 10 lat pełniła różne funkcje zarządcze w Federated Department Stores w północno-wschodnich stanach USA a także w Teksasie. Terri posiada stopień Bachelor of Arts z literatury angielskiej na Harvard University w Cambridge, Massachusetts a także studia MBA na Georgetown University w Waszyngtonie.

Terri mieszka w Warszawie z mężem i czwórką dzieci.