Mentor

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska

Malaysia Country Head of Consumer Banking, Standard Chartered

Wcześniej, od 2006 – 2012 Sonia Wędrychowicz- Horbatowska była Wiceprezesem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Szefem Sektora Bankowości Detalicznej w Polsce. Obszar ten obejmuje bankowość detaliczną, karty kredytowe, usługi kredytowe dla klientów indywidualnych i bankowość dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tę funkcję pełniła do 13 maja 2012 roku.

W swojej poprzedniej roli, Sonia Wędrychowicz była Szefem Pionu Bankowości Bankowości Transakcyjnej w Citi Handlowy. Była odpowiedzialna za Departament Zarządzania Środkami Finansowymi i Finansowania Handlu, Departament Powiernictwa Papierów Wartościowych, Departament Obsługi Funduszy Inwestycyjnych, Zespół ds. Korporacji Międzynarodowych oraz Instytucji Finansowych oraz Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych.

Od czerwca 2004 do grudnia 2006 była członkiem Rady Nadzorczej Handlowy – Leasing S.A.

W grudniu 2006 roku została mianowana czlonkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., a od marca 2007 roku jest Przewodniczącą Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Sonia Wędrychowicz ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie z tytułem Magistra w 1993 roku, a w 1994 ukończyła Brunel University of London zdobywając dyplom licencjacki na kierunku europejskie studia biznesowe.